Category: ธุรกิจ

The Dark Knight จะเป็นภาคที่บรรลุเป้าหมายสูงที่สุด

Batman Begins โดย Poprock on FILM
อาจจะไม่ต้องมีการประชาสัมพันธ์กล่าวอ้างคุณประโยชน์อีกแล้วสำหรับชื่อของ คริสโตเฟอร์ โนแลน ภายหลังจากนำเอา Batman ซีรีส์กลับมา Reboot ใหม่หมด 

Read More

Categories: ธุรกิจ

Memories of Murder

Ratatouille โดย โรงหนังที่ 3 ที่นั่ง E12
คุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าหากว่าวันหนึ่งได้ทราบว่าของกินจานอร่อยจากร้านค้าโปรด

Read More

Categories: ธุรกิจ